MyData muutosvoimanaSuomella on mahdollisuus olla MyData-periaatteiden hyödyntämisen edelläkävijämaa. Ihmiskeskeisen tiedonhallinnan monipuolinen mahdollistaminen vaatii panostuksia julkishallinnolta, mutta avaa samalla mahdollisuuksia ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja luoda uutta liiketoimintaa ennennäkemättömillä tavoilla.


Oxford Resarch osallistui Open Knolwedge Finlandin vetämään MyDatan vaikutukset julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaan -hankkeeseen, joka toteutettiin osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa. Hankkeen loppuraportissa MyData muutosvoimana: Julkishallinnon henkilötiedon ihmiskeskeisen hyödyntämisen mallit ja vaikutukset käsitellään paitsi MyData-periaatteita ja niiden toteuttamista, myös ihmiskeskeisen tiedonhallinnan taloudellisia vaikutuksia ja rahoitusmalleja.

 

MyData-periaatteet kuvaavat ajatusta, että ihmisillä on määräysvaltaa heitä koskevaan tietoon. Niihin liittyy toimintamalli, jossa ihmisille tarjotaan käytännön keinoja hallita omien tietojensa käyttöä ja jakaa tietojaan eri palveluihin antamiensa lupien perusteella. Tällaiset keinot hyödyntää tietoa voisivat pienentää uusien palveluiden kehityskustannuksia ja tukea nopeiden kokeilujen tekemistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Samalla ne vahvistaisivat julkisten palveluiden ymmärrettävyyttä ja yksilöiden oikeuksia omaan tietoonsa.

 

Julkishallinnolle MyDatasta syntyy paitsi operatiivisia ja investointikustannuksia, myös tulonmenetyksiä, kun nykyisin maksullisia tietopalveluita tulisi muuttaa osin maksuttomiksi. Tällä hetkellä vertailuun valitut Väestörekisterikeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maanmittauslaitos ja Patentti- ja rekisterihallitus saavat markkinasuoritteisia tuloja yhteensä yli 27 miljoonaa euroa.

 

Selvityksessä lähdetään siitä, että omien tietojen hakeminen henkilölle on maksutonta, mutta muilta osin käydään läpi erilaisia ansaintamalleja. Yksi vaihtoehto on, että yksityiset palveluntarjoajat maksaisivat tiedon hauista joissakin tapauksissa. Itse tiedon haun tuotteistamisen lisäksi viranomaisten on myös mahdollista myydä tiedon käyttämiseen liittyviä tukipalveluita.

 

Lisäksi raportissa kuvataan MyData-periaatteiden soveltamisen vaikutuksia julkishallintoon ja muihin sidosryhmiin kolmen tapaustutkimuksen, väestötietojärjestelmän, terveydenhuollon ja liikenteen, kautta. kautta. Tiedon parempi saatavuus mahdollistaa yksilöityjä palveluita ja uudenlaisia sovelluksia muun muassa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon saralla. Samalla ne vahvistaisivat julkisten palveluiden ymmärrettävyyttä ja yksilöiden oikeuksia omaan tietoonsa.

 

Raportti on ladattavissa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan sivuilta.

01-09-2017


 • Julkiset palvelut

  Asiakas julkisten palveluiden kehittämisen lähtökohdaksi

 • MyData

  Tiedon parempi saatavuus mahdollistaa yksilöityjä palveluita.

 • Kirjastot ja talous

  Kirjastojen talousvaikutukset ovat miljardiluokkaa

 • Uudet toimitilat

  Olemme muuttaneet Töölöön, tervetuloa käymään

 • Yhtäköyttä-raportti

  Yhtäköyttä-hankkeessa edistetään tiedon sitomista päätöksentekoon.

 • Perheenyhdistäminen

  Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamisen vaikutukset

 • Dataosaaminen

  Kartoitimme massadatan ja omadatan sekä robotiikan ja automaation osaamistarpeita

 • Guggenheim Helsinki

  OR selvitti museohankkeen vaikutuksia Helsingin vetovoimaan.

 • Hankintastrategia

  Kuntien hankinnat parantavat alueiden elinvoimaisuutta.

 • Yhtäköyttä

  Yhtäköyttä-hankkeen kokeiluja kehitettiin yhdessä yleisön kanssa

 • Riskisijoitukset

  Oxford Research selvitti Euroopan komissiolle VC-markkinoita

 • Merialan osaaminen

  Oxford Research selvitti Suomen meriklusterin osaamistarpeita Kyamkin kanssa

 • Yhteinen tietopohja

  Oxford Research mukana edistämässä tiedon käyttöä päätöksenteossa

 • Tasa-arvo tieteessä

  Oxford Research toteutti kansainvälisen vertailun tasa-arvosta tutkimuksessa.

 • Lounasetuselvitys

  Oxford Research selvitti lounasedun taloudellisia vaikutuksia.

 • Arviointi TEMille

  Oxford Research toteuttaa vaikuttavuusarvioinnin esiselvityksen

 • Uusi johto

  Arttu Vainio aloitti Oxford Researchin toimitusjohtajana

 • Avoin hallinto

  Selvitimme OGP:n toteutumista Suomessa

 • Perheystävällisyys

  Tutkimme tanskalaisten työpaikkojen perheystävällisiä käytäntöjä

 • Uusi julkaisu

  Älykkään meriteollisuuden tilanne- ja mahdollisuuskartoitus julkaistu

 • Palvelinkeskukset

  "Finland's Giant Data Center Opportunity" raportti luovutettiin pääministerille.

 • Meriteollisuus

  Oxford ja Helsingin kaupunki yhteistyöhön älykkään meriteollisuuden edistämiseksi

 • Vuoden Isä 2014

  Toimitusjohtaja Jouni Eho on saanut Vuoden Isä kunniamaininnan vuonna 2014.

 • MOCT arviointi

  Oxford Research arvioi MOCT hankkeen Greater Helsinki Promotionille

 • Työvoimapolitiikka

  Oxford Research selvittää työvoimapoliittisen koulutuksen organisoitumista.

 • Vint Cerf

  Vint Cerf ensimmäistä kertaa Suomessa Googlen ja Oxford Researchin seminaarissa.

 • Uusi vahvistus

  KTM Jussi Nissilä aloittaa vanhempana analyyttikkona elokuun alusta

 • Sopupelaaminen

  Euroopan komission toimeksiantama tutkimus sopupelaamisesta Euroopassa

 • Kasvuyrittäjyys

  Oxford Research analysoi kasvuyrittäjyyttä ja yliopistoyhteistyötä

 • Digitalisaatio

  Oxford Research mittaa yritysten digitalisaation astetta Googlen toimeksiannosta

 • Uusi raportti

  Englannikielisen perusopetuksen käynnistämistä selvitettiin Kotkan-Haminan seudul

 • NELI:n arviointi

  Oxford Research arvioi North European Logistics Instituten toimintaa.

 • Helsinki-Tallinna

  Oxford Research konsultoi Helsingin kaupunkia Juutinrauman parhaista käytännöistä

 • Tasa-arvo

  Oxford Research toteuttaa Pohjoismaisen kartoituksen tasa-arvon toteutumisesta.

 • Uusi julkaisu

  Oxford Research julkaisi joukkoistamiskokeilun tuloksista kertovan raportin

 • Kehityskäytävä

  Oxford, Aalto Yliopisto ja Demos rakentavat kestävää Tukholma-Pietari kehityskäyt

 • Helsingin toimisto

  Oxford Research laajentaa Suomessa ja avasi Helsingin toimiston

 • Aurinkoenergia

  Oxfordin Teresa Haukkala alusti eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa aurinkoenergias

 • Suomen tiimi kasvaa

  VTM Lotta Engdahl tuo tiimiin menetelmäosaamista sekä kokemusta tutkimusprojektie

 • Jätä avoin hakemus!

  Haemme jatkuvasti motivoituneita osaajia eritasoisiin tehtäviin.

 • Joukkoistaminen

  Oxford Research konsultoi Kotkaa strategiapäivityksen joukkoistamisessa

 • Päätökstenteko

  Oxford Research analysoi uudenlaista paikkalista päätöksentekokulttuuria

 • Oxford vahvistuu

  VTM Teresa Haukkala vahvistamaan Oxford Researchin tiimiä

 • Kestävä matkailu

  Lisää matkailijoita, yhteistyötä ja investointeja kestävän kehityksen avulla!

 • Videokooste

  Täältä pääset Oxford Knowledge Cafen videokoosteeseen!

 • Truly Nordic

  Suomen Oxford Research täydentää Tanskan, Ruotsin ja Norjan palveluverkostoa

 • Knowledge Cafe

  Tule kansainväliseen huippuseminaariimme Kotkassa 23.10.2012.

 • Uusi tutkija

  Oxford Research kasvaa. Uusi tutkija BA Erkki Hedenborg aloittaa vuoden 2013 alus

 • Huippuseminaari

  Ilmoittaudu mukaan 10.6.2013 seminaariin!

 • Tiimi vahvistuu

  KTM Vesa Kokkonen aloitti analyytikkona Oxford Researchissä

 • Uusia vahvistuksia

  Oxfordin Suomen tiimi vahvistui Annika Utriaisella ja Juho-Matti Paavolalla

 • Edustustehtävä

  Toimitusjohtaja Jouni Eho edustaa Suomea tasa-arvo seminaarissa Berliinissä