Toteutamme yhteistyössä Koodiviidakko oy:n ja Lapin ELY-keskuksen kanssa Lapin digivalmiuksien parantamiseen tähtävään kehityshankkeen.

DigiStep-hankkeessa selvitetään Lapin yritysten asemaa ja osaamista sekä laaditaan yritysten tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta tiekartta, jonka avulla parannetaan yritysten digivalmiuksia. Tiekartta on proaktiviinen ja dynaaminen, sillä digivalmiuksen nostaminen ei ole kertaluontoinen toimenpide. Sen sijaan se auttaa yrityksiä varautumaan jatkuvaan muutokseen.

Lapin ELY-keskukselle toteutettavassa hankkeessa yritysten osaamista tarkastellaan siltä pohjalta, mitä osaamista yrityksiin rekrytoidaan ja mitä hankitaan alihankintana. Tästä näkökulmasta keskeisimpiä kysymyksiä ovat: (1) onko alueella saatavissa digitalisaation asiantuntijapalveluita, jotka mahdollistavat yritysten kehittymisen; (2) onko alueella mahdollisuus rekrytoida osaajia; ja (3) miten olemassa olevan henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan digitalisaation haasteisiin.

Hanke kestää vuoden 2017 lopusta aina vuoden 2018 kesään asti.

Lisätietoa hankkeesta ja siihen sisältyvistä työpajoista Lapin ELY-keskuksen sivuilla ja hankkeen Facebook-ryhmässä.