Oxford Research toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa ihmisoikeusjärjestelmän nykytilaa ja haasteita koskevan hankkeen.

Osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutettavassa hankkeessa selvitetään, miten tämänhetkiset globaalit megatrendit ja teemat vaikuttavat ihmisoikeuksien toteutumiseen eri alueilla. Lisäksi selvitetään, miten ihmisoikeusjärjestelmään kuuluvat kansainväliset instituutiot vastaavat näihin haasteisiin. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti Suomen roolia osana tätä järjestelmää.

Hanke toteutetaan ajalla 3/2018- 5/2019 ja Oxford Research vastaa sen toteutuksesta. Yhteistyökumppaneina Suomessa toimivat Opinio Juris ja WoM World of Management Ltd (WoM), sekä Alankomaissa Radboud University Nijmegen, Centre for Migration Law (CMR).

Lisätietoja hankkeesta löytyy valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan Tietokayttoon.fi-kotisivuilta.