Oxford Research selvittää työelämän murroksen vaikutuksia ja sen aiheuttamia muutostarpeita sosiaaliturvaan kahdessa osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa tehtävässä hankkeessa.

Ensimmäisessä, Oxford Researchin vetämässä hankkeessa tarkastellaan matalapalkkaisen työn vaikutuksia suomalaiseen sosiaaliturvaan kansainvälisten kokemusten valossa. Mukana hankkeessa ovat myös MDI ja Kuntoutussäätiö. Selvitys tuottaa tietoa siitä, millaisia asioista Suomessa tulisi ottaa huomioon sosiaaliturvan uudistusta valmisteltaessa. Tarkastelussa erityinen paino on matalapalkka-alan työn lisääntymisellä ja sen vaikutuksilla ja liittymäkohdilla sosiaaliturvan uudistamiseen Suomessa. Vertailumaiksi on valittu laajoja uudistuksia sosiaaliturvaan tehneet Tanska, Saksa, Iso-Britannia ja Alankomaat.

Toisessa hankkeessa tarkastellaan palkkatyön, yrittäjyyden ja sosiaaliturvan yhteensovittamista työmarkkinoiden muuttuessa. Tavoitteena on tuottaa toimeentulon riskien ja yrittäjäriskin hallinnoinnin kokonaisvaltainen uudelleenarvio. Hanketta vetää Svenska social- och kommunalhögskolan ja Oxford Research on mukana erityisesti toteuttamassa kansainvälistä vertailua, jossa tuodaan esille kokemuksia Iso-Britanniasta, Tanskasta ja Ruotsista. Konsortioon kuuluu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tarkemmat tiedot kustakin hankkeesta saa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan Tietokäyttöön.fi palvelusta, johon pääsee alla olevista linkeistä:

Matalapalkkaisen työn lisääntymisen vaikutukset suomalaiseen sosiaaliturvaan kansainvälisten kokemusten valossa

Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa

 

Kuva: Marco Verch/Flickr, licenced under CC BY 2.0