Oxford Researchin toteuttama sukupuolten tasa-arvon toteutumista eduskuntatyössä käsitellyt tutkimus on julkaistu. Tutkimuksessa tehtiin kansanedustajille suunnattu kysely, johon vastasi 149 edustajaa, sekä 34 haastattelua.

Raportissa osoitetaan useita sukupuolten tasa-arvoon liittyviä solmukohtia. Edustajat kokivat omat mahdollisuutensa vaikuttaa eduskuntaryhmän ja puolueen linjauksiin hyviksi vastaajan sukupuolesta riippumatta, mutta vaikutusvallan katsotaan silti kasautuvan enemmän miehille.  Eduskunnan merkittävimmissä tehtävissä eduskuntaryhmien, puolueiden ja valiokuntien puheenjohtajina on miehillä yliedustus suhteessa heidän määrään eduskunnassa. Miehet myös verkostoituvat enemmän miesten kanssa, luottavat enemmän miehiin ja pitävät luottamusta merkittävänä asiana vaikutusvallan lisäämiseksi omassa eduskuntaryhmässä. Tutkimuksessa nousi esiin myös viitteitä siitä, että yleisesti neutraalina tapana kokemuksen mittaamiseen pidetty senioriteetti ei välttämättä kerry samalla tavalla naisille ja miehille.

Vastaajat raportoivat kokevansa häiritsevää kohtelua eduskunnassa. Naiset kokivat useammin kuin miehet, että heidän puhe keskeytetään ja että heidän alkuperäisideansa viedään. Eduskunnassa myös koetaan seksuaalista häirintää, arvostellaan yksityiselämän valintoja, häiritään työtä asiattomilla eleillä ja kommentoidaan ulkonäköä ikävään sävyyn.

Kyselyyn vastanneet edustajat kokivat saavansa myös paljon loukkaavia ja uhkaavia kommentteja sosiaalisessa mediassa. Naiset ja nuoret saivat erityisen paljon sukupuoleen tai seksuaalisuuteen viittaavaa kommentointia. Palaute vaikuttaa myös edustajien sosiaalisen median strategioihin esimerkiksi siinä, miten sosiaalista mediaa käyttää ja mihin aiheisiin siellä ottaa kantaa.

Vastaajat kokivat kansanedustajan työn myös hyvin kuormittavana. Parempia mahdollisuuksia työn ja perhe-elämän yhdistämiseen toivoivat niin naiset kuin miehetkin.

Tutkimus on ladattavissa kokonaisuudessaan eduskunnan sivuilta.

 

Kuva: Eduskunnan kuvapalvelu