Oxford Research oli mukana toteuttamassa osana valtioneuvoston tukimus- ja selvitystoimintaa tehtyä Yksinelävien asema yhteiskunnassa -hankketta. Suomen ympäristökeskuksen johtaman hankeen loppuraportti julkaistiin tiistaina 27.11. peruspalveluministeri Annika Saarikon johdolla.

YSI-hankkeen loppuraportti  Yksin osana elinkaarta tarkastelee yksinasumista ilmiönä ja ihmisiin henkilökohtaisesti vaikuttavana asiana useista eri näkökulmista. Siinä tarkastellaan yksiasumisen sijoittumista sekä ihmisten elämänkaarella ja paikkatiedon avulla maantieteellisesti Suomessa. Lisäksi selvitetään, miten yksinasuminen vaikuttaa tuloihin, terveyteen ja hyvinvointiin.

Oxford Research toteutti YSI-hankkeessa kansainvälisen vertailun, johon osallistuivat myös Tanskan, Ruotsin ja Norjan maatoimistot. Tuloksena oli katsaus kunkin maan tilanteeseen sekä case-kuvaukset toimenpiteistä, joita maissa on tehty yksinasumiseen liittyvien ilmiöiden parissa.

Loppuraportin julkaisutilaisuus järjestettiin sosiaali- ja terveysministeriössä  Tilaisuuden avasi peruspalveluministeri Annika Saarikko. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.

Hankkeen loppuraportti on ladattavissa Tietokäyttoon.fi -sivustolla.

Kuva: Joshua Earle on Unsplash