Perheille on taloudellisesti kannattavinta jakaa vanhempainvapaat tasaisesti molempien vanhempien välille silloin, kun puolisoiden tuloerot ovat kohtalaisen pienet. Tämä johtuu siitä, että verotuksen progressio tasaa nettotuloja tehokkaasti.

Oxford Research selvitti Väestöliiton toimeksiannosta vanhempainvapaiden jakamisen vaikutuksia perheiden talouteen. Perheen tulonmuodostukseen vaikuttaa tukien palkkatuloja kireämpi verotus sekä se, että tulojen kasvaessa vanhempainrahan suhde tuloihin pienenee.

Vanhempainvapaan aikana maksetaan 158 päivän ajan ansiosidonnaista vanhempainrahaa. Vapaa voidaan jakaa vapaasti vanhempien välillä. Tämän lisäksi Äitiysvapaan ajalta maksetaan äitiysrahaa 105 arkipäivää ja Isyysvapaan ajalta maksetaan isyysrahaa 54 arkipäivää.

Laskelmassa tarkasteltiin vanhempainvapaan jakautumisen vaikutuksia tulonjaon suhteen vaihtelevien esimerkkiperheiden kokonaistuloihin. Vain silloin, kun vanhempien väliset tuloerot ovat hyvin suuret, suurituloisemman vanhemman ei ole taloudellisesti kannattavaa käyttää laajasti perhevapaita. Toisaalta suurituloisemman vanhemman kokonaan käyttämättä jättämät perhevapaat laskevat perheen nettotuloatasoa kaikissa tuloluokissa.

Lisää aiheesta voi lukea Väestöliiton tiedotteesta.

Myös Suomen Kuvalehti käytti Oxford Researchin laskelmia vanhempainvapaista kertovassa jutussaan.

 

Kuva: Rhone on Unsplash