Sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen on yksi tulevan hallituskauden isoimmista kysymyksistä. Järjestelmää haastaa erityisesti työelämän murros. Teknologian ja yhteiskunnan kehittymisen myötä perinteiset työn teon tavat– kokoaikainen palkkatyö tai yrittäjyys – saavat rinnalleen yhä enemmän erilaisia epätyypillisiä vaihtoehtoja.

Oxford Research on ollut vahvasti mukana tukemassa tietopohjaista päätöksentekoa sosiaaliturvan uudistamisesta kahdessa osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutetussa hankkeessa. Molemmat selvitykset tukevat valtioneuvoston Toimi-hanketta, jolle on annettu tehtäväksi valmistella työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta.

Oxford Researchin yhdessä MDI Public Oy:n ja Kuntoutussäätiön kanssa tekemä Matalapalkkaisen työn lisääntymisen vaikutukset suomalaiseen sosiaaliturvaan kansainvälisten kokemusten valossa -hanke tarkasteli sosiaaliturvan uudistuksia neljässä vertailumaassa matalapalkkatyön yleistymisen näkökulmasta. Selvityksen vertailumaiksi valituissa Tanskassa, Saksassa, Alankomaissa sekä Isossa-Britanniassa matalapalkkatyö on yleisempää ja työvoiman tarjonnan lisäämiseen tähdänneet sosiaaliturvan uudistukset ovat hillinneet sosiaaliturvamenojen kasvua. Köyhyysriski ei parantuneesta työllisyystilanteesta huolimatta ole vertailumaissa pienentynyt.

 Helsingin yliopiston vetämässä Sosiaaliturva työn murroksessa – palkkatyö, yrittäjyys ja toimeentulon riskit -hankkeessa puolestaan todettiin, että yrittäjäriskiä ja toimeentulon riskejä pitäisi tulevaisuudessa hallinnoida nykyistä kokonaisvaltaisemmin, kun työn organisointi muuttuu ja selkeä jako työnantajiin ja palkansaajiin hämärtyy. Tähän asti riskejä on hallinnoitu siiloutuneesti valtionhallinnon eri sektoreilla. Oxford Reserarchin lisäksi hankkeessa oli mukana Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Molempien hankkeiden loppuraportit ovat nyt julkaistu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Tietokayttoon.fi-sivustolla.

Kuva: Marco Verch/Flickr, licenced under CC BY 2.0