Oxford Research on toiminut EU:n elin-ja työolojen kehittämisjärjestö Eurofoundin Suomen kirjeenvaihtajana vuodesta 2014. Yhteistyö jatkuu myös vuosina 2022-2026 sillä Oxford Research on voittanut uuden raamisopimuksen.

Oxford Research toimii Eurofoundin kirjeenvaihtajana Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Oxford Research raportoi Eurofoundille säännöllisesti työoloihin, työmarkkinasuhteisiin, työllisyyteen sekä sosiaalipolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Vuositasolla Eurofoundin kirjeenvaihtajat keräävät tietoa noin 20 – 30 raporttiin, jotka julkaistaan Eurofoundin sivuilla.

Viime vuosina kirjeenvaihtajatehtävän keskiössä ovat olleet koronapandemian vaikutukset. Oxford Research on raportoinut muun muassa pandemian vaikutuksista nuoriin, vanhuksiin sekä henkilöihin, joilla on vamma. Lisäksi olemme päivittäneet Eurofoundin PolicyWatch-tietokantaa, joka keskittyy toimiin joilla työntekijöitä, työnantajia ja kansalaisia on pandemian aikaan tuettu.

Nyt kirjeenvaihtajatehtävän painopiste siirtyy pandemiasta elpymiseen ja erityisesti työmarkkinoiden digitalisaatioon ja vihreään siirtymään. Myös alustatalouteen ja vähimmäispalkkoihin liittyvät kysymykset tulevat olemaan olennainen osa kirjeenvaihtajatehtäviä vuosina 2022-2026.