Etsimme analyytikkoa ja projektityöntekijää vahvistamaan Oxford Researchin suomenkielistä tiimiä jo syksystä alkaen.

Oxford Researchin Tukholman keskustassa sijaitsevalla toimipisteellä työskentelet osana dynaamista ja asiantuntevaa tiimiä, joka tarjoaa konsultointi- ja selvityspalveluja julkisen sektorin toimijoille. Asiakkaitamme ovat mm. kunnat, virastot, ministeriöt, Pohjoismainen ministerineuvosto, Euroopan komissio sekä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound.

Työn kuvaus

Etsimme kahta suomea puhuvaa työntekijää vahvistamaan tiimiämme. Keskeisiin työtehtäviin kuuluvat kommunikointi asiakkaiden kanssa, projektien suunnittelu, aineistonkeruu eri menetelmiä käyttäen (esim. haastattelut, fokusryhmähaastattelut ja sisältönanalyysi), aineiston analyysi, tulkinta ja raportointi sekä tulosten esitteleminen asiakkaille ja sidosryhmille. Yksi keskeisistä projekteista, jonka parissa Oxford Researchin suomenkielinen tiimi työskentelee, on työmarkkinakysymyksiin ja sosiaalipolitiikkaan keskittyvä Eurofound-kirjeenvaihtajatehtävä.

Etsimme nyt kahta uutta työntekijää – projektityöntekijää osa-aikaiseen tehtävään ja analyytikkoa kokoaikaiseen tehtävään.

Projektityöntekijä: minkälaista henkilöä haemme?

 • Opiskelet yhteiskuntatieteellistä alaa (esim. valtiotiede, kansantaloustiede, liiketalous, sosiologia tai oikeustiede) ja olet opintojesi loppuvaiheessa.
 • Olet kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä ja etenkin työmarkkinoihin, työoloihin ja sosiaalipolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä.
 • Olet kiinnostunut yhteiskuntatieteellisten selvitysten, analyysien ja arviointien toteuttamisesta.
 • Sinulla on suomalaisen politiikan ja mediakentän tuntemusta sekä tietämystä muista tietolähteistä, joita käytetään yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa ja selvityksissä.
 • Voit projektinvetäjän tai muun kollegan tukemana osallistua projektien eri vaiheisiin (tiedonkeruuseen, analyysin tekemiseen ja raporttien kirjoittamiseen sekä tulosten esittelyyn).

Työtä voi tehdä opintojen ohella. Työsuhteeksi voidaan sopia joko osa-aikainen työsuhde tai vaihtelevan työajan sopimus. Vaatimuksena on, että työtä tehdään pääasiassa Tukholman toimipisteeltä käsin. 

Analyytikko: minkälaista henkilöä haemme?

 • Sinulla on korkeakoulututkinto yhteiskunnalliselta alalta (esimerkiksi valtiotiede, kansantaloustiede, liiketalous, sosiologia tai oikeustiede).
 • Sinulla on kokemusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin keskittyvien tutkimusten, selvitysten ja arviointien tekemisestä. Kokemus työmarkkinoihin ja sosiaalipolitiikkaan liittyvistä selvityksistä ja hankkeista katsotaan eduksi.
 • Puhut ja kirjoitat sujuvaa suomea, ruotsia ja englantia.
 • Tunnet suomalaista mediakenttää ja muita yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tietolähteitä.  
 • Sinulla on hyvä suomalaisen politiikan ja erityisesti työmarkkinoiden ja sosiaalipolitiikan tuntemus. Ruotsalaisen, pohjoismaisen tai eurooppalaiseen politiikan tuntemus katsotaan eduksi.   
 • Voit työskennellä itsenäisesti tutkimukseen ja analyysiin liittyvien tehtävien parissa sekä vastata kommunikaatiosta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja tutkimuksiin osallistuvien henkilöiden kanssa. Kokemus projektijohtamisesta katsotaan eduksi.

Työsuhde on vakituinen ja kokoaikainen. Työsuhteen alussa on kuuden kuukauden koeaika. Etsimme työntekijää, joka voi tehdä töitä pääosin Tukholman toimipisteeltä käsin. Tämä ei kuitenkaan ole vaatimus vaan olemme avoimia etätyöratkaisuille.

Oxford Research yrityksenä

Oxford Research on vuonna 1995 perustettu pohjoismainen konsulttiyhtiö, jolla on toimipisteet Tukholman lisäksi Uumajassa, Kööpenhaminassa, Kristiansandissa, Riikassa, Poznanissa sekä Brysselissä. Osaamisemme keskiössä ovat arviointien ja erilaisten selvityksien toteuttaminen sekä strateginen konsultointi ja prosessituki.  

Visiomme on “knowledge for a better society”. Tarkoittaen, että Oxford Research edistää kestävää kehitystä tuottamalla räätälöityä ja poikkitieteellistä tietoa päätöksentekijöille. Autamme asiakkaitamme tekemään parempia päätöksiä ajantasaisen tutkimustiedon ja strategisen konsultoinnin avulla. Tavoitteenamme on, että tuottamamme tiedon avulla asiakkaamme ovat lähempänä heidän yhteiskunnallisten tavoitteidensa saavuttamista.

Verkkosivuiltamme löydät lisää tietoa toimeksiannoistamme ja julkaisuistamme.  

Hakuohjeet

Lähetä CV ja saatekirje (ruotsiksi) toimitusjohtaja Ylva Grauersille osoitteeseen ylva.grauers@oxfordresearch.se viimeistään 15 elokuuta 2022. Aloitamme hakemuksien läpikäymisen jo ennen hakuajan päättymistä ja toivomme, että haet mahdollisimman pian.

Jos sinulla on kysyttävää työpaikasta tai hakemusprosessista, otathan yhteyttä toimitusjohtaja Ylva Grauers Berggreniin ylva.grauers@oxfordresearch.se/+46 (0) 702 96 54 49 tai analyytikko Amanda Kinnuseen amanda.kinnunen@oxfordresearch.se/(+46) 72 7328 915.