Oxford Research on yhdessä Matkailualan tutkimusinstituutin (MTI) Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa laatinut matkailun teemaraportin, joka sisältää katsauksen matkailualan työllisyyteen Pohjoismaissa.  

Raportin mukaan pohjoismaissa matkailualaa vaivaa sitkeä työvoimapula ja koronakriisi on pahentanut tilannetta entisestään, kun työvoimaa on siirtynyt toisille aloille. Matkailuala toipuu nyt nopeasti pandemiasta ja ratkaisuja  työvoimapulan helpottamiseksi etsitäänkin kiireellä. Alan houkuttelevuuden lisäksi pitää löytää ratkaisuja sille, miten parannetaan matkailualan pitovoimaa, kun työvoiman keskiansiot jäävät kaikissa Pohjoismaissa jälkeen keskimääräisestä tulotasosta ja jossa epätyypilliset ja sesonkiluontaiset työsopimukset ovat yleisiä.

– Matkailualalle työllistyvillä on usein työelämässä arvostettuja taitoja, kuten hyvät kielitaidot. Siten he ovat haluttua työvoimaa myös muilla sektoreilla. Näyttää siltä, että harva jää matkailualalle koko uransa ajaksi, kun tarjolla on myös parempipalkkaista ja vakaampaa työtä, sanoo projektissa mukana ollut analyytikko Vera Lindström.

Pohjoismainen yhteistyö työntekijöiden houkuttelemiseksi voisi olla yksi ratkaisu työvoimapulaan, sillä alan vahvuudet ovat samat kaikissa pohjoismaissa. Pohjoismaissa matkailualan palkat ovat monien muiden maiden palkkatasoon nähden korkeat, vaikka ne jäävätkin jälkeen Pohjoismaiden keskiansioista. Maat ovat turvallisia ja työntekijöiden oikeudet toteutuvat pääsääntöisesti hyvin. Alan pitovoimaa voisi myös parantaa kehittämällä yhteispohjoismaisia ratkaisuja sesonkiluonteisuuteen, sillä laajemmalta Pohjoismaiden sisältä löytyy alueita, jotka tarvitsevat paljon työvoimaa talvisesongiksi sekä alueita, joissa kesä on kiireisin sesonki. Pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseksi on tarpeen parantaa työvoiman liikkuvuutta maasta toiseen tekemällä se mahdollisimman jouhevaksi ja ratkaista sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyviä esteitä.

Jos haluat tietää projektista lisää, voit olla yhteydessä Vera Lindströmiin: vera.lindstrom@oxfordresearch.se