Oxford Research on ollut mukana tekemässä selvitystä korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilökunnan sukupuolten välisen tasa-arvon, ja etnisen monimuotoisuuden tilasta. Selvitys osoittaa, että korkeakoulut tarvitsevat tukea tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Oxford Research toteutti osana selvitystä kartoituksen kansainvälisistä toimista, joiden avulla yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tilaa on edistetty muissa maissa.

KOTAMO-hankkeena tunnettu selvitys toteutettiin opetus-ja kulttuuriministeriön toimesta. Selvityksestä vastasi Demos Helsinki ja mukana olivat Oxford Researchin lisäksi myös Innolink, Includia Leadership, Inkeri Tanhua (Equality Research Helsinki), Liisa Husu sekä Kaskas.

Selvityksestä ilmeni, että suomalaisten korkeakoulujen keskeisiä haasteita ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toimeenpanoon liittyvät haasteet, naisten ja etnisten vähemmistöjen heikompi urakehitys etenkin yliopistoissa sekä syrjintä ja työkulttuurin epäinklusiivisuus.

Kansainvälisistä esimerkeistä inspiraatiota yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tukemiseksi

Esimerkit maailmalta osoittavat, että työtä tasa-arvon ja monimuotoisuuden tukemiseksi voidaan tukea useilla tasoilla. Oxford Researchin tekemä kartoitus kansainvälisistä toimista tarkastelee kansallista tasoa, rahoittajatasoa sekä korkeakoulutasoa Ruotsissa, Norjassa, Espanjassa sekä Irlannissa. Yksi kiinnostava esimerkki on Norjan hallituksen asettama Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning eli Kif-komitea. Sukupuolten välistä tasa-arvoa ja monimuotoisuutta tukeva komitea koostuu korkeakoulujen ja eri sidosryhmien edustajista muun muassa neuvonnan, tiedonvälittämisen, korkeakouluvierailuiden sekä kansainvälisen yhteistyön keinoin. Toinen kiinnostava esimerkki on Irlannin Athena Swan sertifiointijärjestelmä. Tieteen tasa-arvoa ja moninaisuutta tukevaa sertifikaattia voi hakea joko yksittäinen korkeakoulu tai tutkimuslaitos. Useat tieteen rahoittajat edellyttävät hakijoilta sertifikaattia.

– Suomalaisilla korkeakouluilla on vielä paljon tehtävää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelmat ja niiden toteuttaminen ovat tämän työn keskiössä. Kansainväliset esimerkit kuitenkin osoittavat, että koulujen työtä voidaan tukea monella tapaa ja usealla eri tasolla, kertoo tutkimukseen osallistunut Amanda Kinnunen.

KOTAMO-hankkeen nettisivut ja raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta https://okm.fi/kotamo.

Ota yhteyttä analyytikko Vera Lindströmiin (vera.lindstrom(at)oxfordresearch.fi) mikäli haluat lisätietoa selvityksestä.