Olemme pohjoismainen, vuonna 1995 perustettu yritys, joka toimii Suomen lisäksi Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Latviassa. Yhtiön toimipisteiden välisen yhteistyön kautta tarjoamme asiakkaidemme käyttöön yhteensä yli 60 hengen pohjoiseurooppalaisen asiantuntijaverkoston.

Autamme asiakkaitamme tekemään parempia päätöksiä ajantasaisen tutkimustiedon ja strategisen konsultoinnin avulla. Keskeisiä tuotteitamme ovat tutkimukset, ohjelma- ja hankearvioinnit sekä toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen tähtäävät palvelut. Asiakkaitamme Suomessa ovat ministeriöt, aluehallinto, seudulliset elinkeinoyhtiöt, kunnat ja kaupungit sekä yritykset ja asiantuntijaorganisaatiot.

Ydinkonsepti

Saavutamme tavoitteemme seuraavin keinoin:

Yhdistämme tutkimuksen, strategian ja viestinnän

  • Tutkimus: Kaiken toiminnan ankkuroi monipuolinen akateeminen osaaminen, joka hyödyntää sekä teoreettisia että metodologisia kompetensseja.
  • Strategia: Tuomme lisäarvoa yritysten ja organisaatioiden ylimmälle johdolle monipuolisella strategisella näkemyksellä.
  • Viestintä: Monikanavainen viestintämme pohjaa tinkimättömiin journalistisiin standardeihin.

Ajattelemme globaalisti – mutta toimimme kansallisella, pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla

  • Kotimarkkinoillamme olemme johtavia toimijoita yhteiskunnallisten ja taloudellisten arviointien ja analyysien tekemisessä. Ymmärrämme oikean tiedon roolin ja arvon.
  • Toimimme kaikssa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Vahva pohjoismainen yhteisymmärrys on meille selkeä etu: tuomme alalle kokonaan uudenlaisen pohjoisen ulottuvuuden.
  • Olemme jäseninä alansa johtavassa eurooppalaisessa verkostossa, mikä taas vahvistaa ja monipuolistaa osaamisprofiiliamme entisestään: ovet ja ikkunat ovat auki maailmalle.

Historia

Mistä löytyy työyhteisö, joka yhdistää tieteellisen tutkimusorganisaation syvyyden, liikkeenjohdon konsultin vaikuttavuuden ja viestintäfirman dynaamisuuden? Työyhteisö, joka pitää huolen omistaan – ja samalla haluaa kaikin keinoin parantaa ympäröivää yhteiskuntaa?

Tanskalainen strategiaosaaja Kim Møller halusi rakentaa uuden ajan asiantuntijaorganisaatiota. Hän perusti vuonna 1995 yrityksen, joka toimi aluksi Oxfordissa toimivan Oxford Analytican pohjoismaisena edustajana. Yrityksen toiminta kasvoi niin maantieteellisesti kuin temaattisestikin, ja liiketoiminta laajeni nopeasti aluekehitykseen sekä hyvinvointialojen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Yhteistyö Oxford Analytican kanssa kesti kaksi vuotta. Sen jälkeen yritys lähti omille teilleen uuden nimensä – Oxford Research – alla. Vuosituhannen vaihteessa yritys oli jo vakiinnuttanut asemansa eturivin toimijana Tanskassa. Ruotsalainen Oxford Research AB perustettiin 2003 ja vuotta myöhemmin starttasi Oxford Research AS Norjassa. Toiminta Suomessa käynnistyi 2012 ja Latviassa vuonna 2015.

Oxford Research Oy Suomessa

Oxford Research Oy perustettiin kesäkuussa 2012. Alussa yritys toimi lähinnä Kotkan-Haminan seudulla, mutta varsin pian se kasvoi pääkaupunkiseudun suuntaan. Vuonna 2015 toimitusjohtajana aloitti Arttu Vainio. Viime vuosina Oxford Research Oy:n toiminta on ollut pääosin valtakunnallista ja kansainvälistä.

Oxford Research Oy:n omistavat Oxford Group ja Arttu Vainio. Hallitukseen kuuluvat Kim Møller, Katrina Harjuhahto-Madetoja sekä Arttu Vainio.

Missio ja visio

Visio

Knowledge for a better society

 

Missio

Tuotamme tietoa, jonka avulla asiakkaamme voivat tehdä parempia päätöksiä.

Arvot

Oxford Researchillä on kolme perusarvoa, jotka kaikki sen työntekijät jakavat. Ne muodostavat yrityskulttuurimme ja työntekijäpolitiikkamme kivijalan.

Yhteisiä arvojamme ovat vastuunkanto, suvaitsevaisuus ja oppiminen, joita edistämme päivittäisessä työssämme. Tämä arvopohja määrittää toimintaamme työyhteisön sisällä ja sen ulkopuolella.

Vastuunkanto

• Luotamme toisiimme.

• Kannamme vastuun tehtävistämme ja kerromme muille, jos taakka käy liian raskaaksi.

• Annamme muille tilaa ja vapautta työskennellä itsenäisesti.

• Teemme yhdessä työtä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Suvaitsevaisuus

• Kunnioitamme toistemme erilaisuutta – ammatillisella, sosiaalisella ja henkilökohtaisella tasolla.

• Olemme valmiit ottamaan vastaan kritiikkiä.

• Opimme virheistämme ja kestämme muiden virheet.

• Työ tehdään joustavasti työntekijöiden tarpeet ja vahvuudet huomioon ottaen – olipa sitten kyse perheeseen, ikään, luonteeseen tai osaamiseen liittyvistä seikoista.

• Työaika on joustava.

Oppiminen

• Jaamme tietoa ja välitämme kokemusta läpi organisaation.

• Pyrimme kasvamaan ammatillisesti, henkilökohtaisesti ja sosiaalisesti.

• Rohkaisemme ja ylläpidämme jatkuvaa sisäistä ja ulkoista koulutusta.

• Luomme tiimin jäsenille henkilökohtaiset kehityspolut.

• Delegoimme vastuuta tarpeen mukaan.

• Olemme sitoutuneita työhömme ja nautimme siitä.

Arvomme määrittelevät työtapamme ja koko toimintamme. Oxford Research on monimuotoisuutta arvostava työpaikka, jossa kaikilla on mahdollisuus oppia, kasvaa ja kehittyä.

Tule meille töihin!

Etsimme jatkuvasti lahjakkaita ja motivoituneita yhteiskunnan kehittäjiä laajenevaan joukkoomme.

Avoimet paikat

Yhteystiedot

Oxford Research Oy
office@oxfordresearch.fi