Tekijät

Arttu Vainio


Toimitusjohtaja

+358 40 734 2555

arttu.vainio@oxfordresearch.fi

Arttu on Oxford Research Oy:n toimitusjohtaja. Hänen tehtävänsä on muodostaa asiakkaan kulloisiakin tiedontarpeita vastaavia tutkimusryhmiä, suunnitella tutkimushankkeita yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä tukea ryhmien työtä ja osallistua toteuttamiseen hankkeiden kaikissa vaiheissa. Artulla on laaja osaaminen mm. työllisyyteen, koulutukseen ja aluekehitykseen liittyvien hankkeiden, prosessien, ohjelmien ja politiikkatoimien arvioinneista.

Arttu toimii läheisessä yhteistyössä pohjoismaisten ja keskieurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Hän on toteuttanut kymmeniä kansainvälisiä tutkimushankkeita liittyen esimerkiksi rakennerahastojen ja Interreg-ohjelmien arviointeihin. Artun asiakkaita ovat olleet kotimaiset ministeriöt, erilaiset projekteja toteuttavat organisaatiot, Euroopan komissio ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Lisäksi hän on toteuttanut useita taloudellisten vaikutusten arviointeja kansallisella ja alueellisella tasolla. Arttu on kauppatieteiden lisensiaatti ja hän on työskennellyt aikaisemmin mm. Vaasan yliopistossa tutkimuspäälikkönä.

Vesa Kokkonen


Analyytikko

+358 44 203 2009

vesa.kokkonen@oxfordresearch.fi

Vesa toimii Oxford Researchilla analyytikkona. Hänellä on laaja kokemus julkishallinnon kehittämisestä etenkin elinkeinopolitiikan, osaamisen kehittämisen sekä hyvinvoinnin alalla. Vesa tuntee laaja-alaisesti julkishallintoa sekä yksityisen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyötä niin klusterien fasilitoinnissa kuin palveluiden kehittämisessä.

 

Vesa hallitsee hyvin erilaiset tutkimusasetelmat sekä kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät. Hän on toteuttanut monenlaisia tutkimuksia arvioinneista kansainvälisiin vertailututkimuksiin. Asiakkaina ovat olleet yritykset, ministeriöt, kunnat kuin kansainväliset järjestöt kuten Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä EU:n alaiset Cedefop ja Eurofound. Vesalla on yli kymmenen vuoden kokemus konsultoinnista. Tämän lisäksi hän on erittäin kokenut kouluttaja ja fasilitoija.

Juho-Matti Paavola


Analyytikko

+358 44 203 2012

juho-matti.paavola@oxfordresearch.fi

Juho-Matti työskentelee analyytikkona Oxford Researchilla. Hänen erityistä osaamisalueitaan on maahanmuuton, tasa-arvon ja perhepolitiikan lisäksi tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa sekä avoimuutta tukevien menetelmien käyttö niin hallinnossa kuin tutkimuksessa. Juho-Matilla on kokemusta myös erilaisista osaamistarepiden kartoituksista.

Juho-Matti on ollut mukana toteuttamassa useita kansainvälisiä verkostoja hyödyntäviä tutkimushankkeita eri julkishallinnon asiakkaille, kuten valtioneuvoston kanslialle sekä Pohjoismaiden ministerineuvostolle. Selvityksissä on käsitelty muun muassa. yksin asuvien asemaa yhteiskunnassa ja julkisten palveluiden järjestämistä. Juho-Matti on aikaisemmin työskennellyt valtionhallinnossa viestintäteknologian ja siviilinkriisinhallinnan parissa. Hän hallitsee sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset menetelmät ja hän on Oxford Researchilla erikoistunut viestintään, osallistamiseen sekä datan visualisointiin.

Anna Björk


Analyytikko

+358 44 203 2013

anna.bjork@oxfordresearch.fi

Anna toimii analyytikkona Oxford Researchilla. Hänen erityisalaansa ovat kansalaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ja laaja laadullisten menetelmien tuntemus.

Anna on taustaltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja kokenut tutkija, joka on tottunut vankkaan poikkitieteelliseen yhteistyöhön. Tutkimushankkeissa hän on työskennellyt esimerkiksi ammattiyhdistysliikettä, parlamentaarista poliittista järjestelmää ja poliittisia konflikteja sekä maahanmuuttajien kotouttamista käsittelevien aiheiden parissa. Hän on opettanut yliopistolla sekä kirjoittanut ja toimittanut tieteellisiä julkaisuita.