Tekijät

Martin Bæksgaard Jakobsen

Chief Analyst

+45 51 42 87 81

mbj@oxfordresearch.dk

Martin er chefanalytiker i Oxford Research og primært tilknyttet projekter på velfærdsområdet, herunder social- og beskæftigelsesområdet samt arbejdsmiljøområdet. Martin har som konsulent i flere konsulenthuse, som freelancekonsulent samt som evaluator og udviklingskonsulent i Københavns Kommune ledet og udført en række evaluerings- og udviklingsopgaver inden for social- og beskæftigelsesområdet. Fokus i opgaverne har været at udvikle og/eller evaluere metoder til at arbejde med særligt udsatte borgere og har bl.a. indebåret udvikling af progressionsmålings- og IT-redskaber, udvikling af nye initiativer til afklaring og vejledning, målopfyldelses- og virkningsevaluering af metodeudviklingstiltag samt beskrivelse af best practice.

Med erfaring fra både privat og offentlig regi har Martin erhvervet sig kvalifikationer, der er særligt anvendelige ift. udvikling og evaluering af nye metoder og redskaber på social- og beskæftigelsesområdet. Han har særlig godt kendskab til virksomme metoder og tilgange for de ledige med multiple problematikker, og hvordan disse omsættes konkret handling.