Tekijät

Juho-Matti Paavola

Analyytikko

+358 44 203 2012

juho-matti.paavola@oxfordresearch.fi
Juho-Matti työskentelee analyytikkona Oxford Researchilla. Hänen erityistä osaamisalueitaan on maahanmuuton, tasa-arvon ja perhepolitiikan lisäksi tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa sekä avoimuutta tukevien menetelmien käyttö niin hallinnossa kuin tutkimuksessa. Juho-Matilla on kokemusta myös erilaisista osaamistarepiden kartoituksista. Juho-Matti on ollut mukana toteuttamassa useita kansainvälisiä verkostoja hyödyntäviä tutkimushankkeita eri julkishallinnon asiakkaille, kuten valtioneuvoston kanslialle sekä Pohjoismaiden ministerineuvostolle. Selvityksissä on käsitelty muun muassa kansainvälisten osaajien houkuttelua, sosiaaliturvaa ja julkisten palveluiden järjestämistä. Juho-Matti on aikaisemmin työskennellyt valtionhallinnossa viestintäteknologian ja siviilinkriisinhallinnan parissa. Hän hallitsee sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset menetelmät ja hän on Oxford Researchilla erikoistunut viestintään, osallistamiseen sekä datan visualisointiin.