Tekijät

Vesa Kokkonen

Analyytikko

+358 44 203 2009

vesa.kokkonen@oxfordresearch.fi
Vesa toimii Oxford Researchilla analyytikkona. Hänellä on laaja kokemus julkishallinnon kehittämisestä etenkin elinkeinopolitiikan, osaamisen kehittämisen sekä hyvinvoinnin alalla. Vesa tuntee laaja-alaisesti julkishallintoa sekä yksityisen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyötä niin klusterien fasilitoinnissa kuin palveluiden kehittämisessä.   Vesa hallitsee hyvin erilaiset tutkimusasetelmat sekä kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät. Hän on toteuttanut monenlaisia tutkimuksia arvioinneista kansainvälisiin vertailututkimuksiin. Asiakkaina ovat olleet yritykset, ministeriöt, kunnat kuin kansainväliset järjestöt kuten Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä EU:n alaiset Cedefop ja Eurofound. Vesalla on yli kymmenen vuoden kokemus konsultoinnista. Tämän lisäksi hän on erittäin kokenut kouluttaja ja fasilitoija.