Tekijät

Roe Langaas

Senior Analyst

+46 (0) 738 74 85 38

roe.langaas@oxfordresearch.se
Som konsult på Oxford Research har Roe lett utvärderingar av större regeringsuppdrag samt medverkat i forskningsstudier, analyser och utvärderingar av program, projekt och policy för kunder som Europeiska kommissionen, Nordiska ministerrådet, Vinnova, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, universitet och högskolor, regioner, länsstyrelser och kommuner. Han arbetar framför allt med regional utveckling, EU:s sammanhållningspolitik, transnationellt samarbete samt forskning och innovation, men har även flerårig erfarenhet av processtöd, analys och utvärdering inom andra områden. Roe ansvarar för kommunikationen på Oxford Research och är utbildad journalist, inom retorik och kommunikation samt klarspråk.