Tekijät

Sally Andersson

Intern

+46 (0) 727 32 89 15

sally.andersson@oxfordresearch.se
Sally är praktikant på Oxford Research under höstterminen 2022. Hon har kandidat- och masterexamina i Globala Studier från Göteborgs universitet där hennes studier fokuserat på bland annat globalisering och hållbar utveckling. Hon har även en kandidatexamen i media- och kommunikationsvetenskap. Från sin utbildning har hon erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa metoder, främst innehållsanalyser.