Tekijät

Matilda Pettersson Bustamente

Intern

+46 (0) 72 732 89 12

matilda.bustamante@oxfordresearch.se
Matilda är praktikant på Oxford Research. Hon har en kandidatexamen i sociologi från Lunds universitet, där hon även studerar sin masterutbildning inom samma område. Hon har erfarenhet av både kvalitativ och kvantitativ metodik. Under studietiden har hon intresserat sig för ämnen som rör migration, integration och social hållbarhet, samt natur och klimat. Matilda har även studerat en utbytestermin vid Köpenhamns universitet, där hon har fördjupat sig inom sina intresseområden.