Tekijät

Malte Eriksson

Intern

+46 (0) 765 47 62 75

malte.eriksson@oxfordresearch.se
Malte är praktikant på Oxford Research. Han har en kandidatexamen i statsvetenskap från Linneuniversitet. För tillfället går han en mastersutbildning i statskunskap vid Stockholms universitet med inriktning mot offentlig politik och organisation. Malte har främst erfarenhet av kvalitativ metod som exempelvis innehållsanalys, argumentationsanalys och diskursanalys. Under studietiden har Malte särskilt intresserat sig för ämnen som rör offentlig förvaltning, förvaltingspolitik och utbildningsfrågor.