Tekijät

Gertrud Nilsson

Administratör

+46 (0) 727 32 89 16

gertrud.nilsson@oxfordresearch.se
Gertrud Nilsson är administratör på Oxford Research i Stockholm. Hon hade tidigare en liknande tjänst inom CONNECT, ett internationellt kompetensnätverk för tillväxtbolag. Gertrud har en kandidatexamen i latinska språket och arkeologi och var efter studierna anställd på Forskningsrådsnämndens informationsavdelning.