Tekijät

Sofia Avdeitchikova

Affärsutvecklingschef

+46 (0) 730 55 00 16

sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se
Sofia Avdeitchikova är senioranalytiker på Oxford Research i Stockholm. Sofia har en bakgrund inom entreprenörskap och innovation och är disputerad i företagsekonomi vid Lunds Universitet. Hon har tidigare arbetat som forskare vid bl.a. Lunds Universitet och Ratio i Stockholm, samt som avdelningschef på myndigheten Tillväxtanalys. Sofia har lång erfarenhet av utvärderingar och analyser åt kunder inom offentlig sektor på regional, nationell och europeisk nivå. Hon är också erfaren konsult, processledare och talare.