HANKKEET

Suomessa tehdään vain vähän matalapalkkatyötä muihin Euroopan maihin verrattuna. Selvityksen vertailumaiksi valituissa Tanskassa, Saksassa, Alankomaissa sekä Isossa-Britanniassa matalapalkkatyö on yleisempää ja työvoiman tarjonnan lisäämiseen tähdänneet sosiaaliturvan uudistukset ovat hillinneet sosiaaliturvamenojen kasvua. Köyhyysriski ei parantuneesta työllisyystilanteesta huolimatta ole vertailumaissa pienentynyt.

NÄYTÄ LISÄÄ