HANKKEET

Oxford Researchin toteuttamassa tutkimuksessa tarkastellaan elinikäistä oppimista Pohjoismaissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston tuella toteutettavassa tutkimuksessa kartoitetaan, miten Pohjoismaat tällä hetkellä työskentelevät elinikäisen, eli Suomessa niin kutsutun jatkuvan oppimisen parissa ja millaisia osaamistarpeita vihreä siirtymä ja digitalisaatio tuovat mukanaan.

NÄYTÄ LISÄÄ