HANKKEET

Kuntakentän tulot ja menot ovat kasvaneet voimakkaasti. Kuntatalous on ollut vuosikatteella mitattuna tasapainossa, mutta suuri osa kunnista on joutunut rahoittamaan menojaan lainanotolla. Suuri kuva on sama riippumatta siitä, tarkastellaanko sitä koko maan tasolla, kokoluokittain vai alueittain. Kuntien rahoitusperiaatteen arviointimenetelmää tulisi täsmentää, jotta voidaan varmistaa, että kunnilla on jatkossakin taloudelliset mahdollisuudet suorituta niille osoitetuista tehtävistä.

NÄYTÄ LISÄÄ