HANKKEET

Oxford Research osallistui Pohjoismaiseen tutkimukseen, jossa selvitettiin standardien taloudellisia vaikutuksia. Makroekonomisen mallinnuksen perusteella standardointi on ollut merkittävä tekijä talouskasvun takana tutkimuksessa tarkastellun 40 vuoden jakson aikana.

NÄYTÄ LISÄÄ