Oxford Researchin toteuttamassa tutkimuksessa tarkastellaan elinikäistä oppimista Pohjoismaissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston tuella toteutettavassa tutkimuksessa kartoitetaan, miten Pohjoismaat tällä hetkellä työskentelevät elinikäisen, eli Suomessa niin kutsutun jatkuvan oppimisen parissa ja millaisia osaamistarpeita vihreä siirtymä ja digitalisaatio tuovat mukanaan.

Oxford Research on saanut rahoitusta yli 100 000 euroa (1,2 miljoonaa ruotsin kruunua) tutkimuksen toteuttamiseen. Tutkimus kattaa Pohjoismaiden lisäksi myös Färsaarten, Ahvenanmaan ja Grönlannin itsehallintoalueet. Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Oxford Researchin Ruotsin, Suomen, Norjan ja Tanskan toimistot sekä alikonsultti Islannista.

– Pohjoismaisena konsernina tuntuu luonnolliselta vastaanottaa tämäntyyppinen toimeksianto. Meillä on lisäksi laaja kokemus työskentelystä tulevaisuuden työmarkkinoihin ja osaamistarjontaan liittyvien kysymysten parissa, sanoo tutkimusta johtava Oxford Researchin analyytikko Louise Fabricius.

Monimuotoista oppimista

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan työntekijöiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien mahdollisuuksia kehittää taitojaan jatkuvasti työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa kehitysmahdollisuuksia omassa ammatissa, mutta myös täydennyskoulutusta, jotta voi siirtyä ammatteihin, joista on kysyntää työmarkkinoilla.

Ominaista jatkuvalle oppimiselle on, että oppiminen tapahtuu työntekijän suorittamien pääasiallisten opintojen jälkeen. Osaamisen kehittäminen voi kuitenkin tapahtua sekä muodollisen koulutusjärjestelmän sisällä, että sen ulkopuolella.

”Monimutkaista ja mielenkiintoista”

Louise Fabriciuksen mukaan jatkuvan oppimisen tarve kasvaa muodosta riippumatta useiden samanaikaisten prosessien vuoksi.

– Painetta elinikäiseen oppimiseen lisää muun muassa vihreä siirtymä, joka vaatii kestävän infrastruktuurin ja yhteiskuntajärjestelmän kehittämistä. Demografiset muutokset ja digitalisaatio vaikuttavat myös tulevaisuuden osaamistarjontaan, mikä tekee tästä aiheesta niin monimutkaisen ja mielenkiintoisen.

Tutkimus lanseerattiin tammikuussa ja jatkuu vuoden 2023 loppuun.