Kuntoutussäätiön hallinnoima Polkuja työelämään (TEMPO) – osatyökykyisen työnhakijan tuki -hanke päättyi maaliskuussa 2018. Oxford Research vastasi hankkeen ulkoisesta loppuarvioinnista. Arviointi toteutettiin joulukuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana, ja sen taustaksi kerättiin taustadokumentteja, haastatteluita sekä kyselytutkimustuloksia.

Tempo-hankkeen keskiössä oli työkykykoordinaattorikoulutuksen kehittäminen ja työkykykoordinaattorin työotteen vakiinnuttaminen osaksi palvelujärjestelmää. Hankkeen puitteissa myös kerättiin tutkimustietoa kuntoutus- ja valmennusinterventioiden vaikutuksesta työttömien henkilöiden työ- ja toimintakykyyn. Lisätietoa hankkeesta Kuntoutussäätiön sivuilla.