Oxford Research kartoitti Helsingin seudun älykkään meriteollisuuden tarjoomaa tukeakseen alueen invest in -työtä. Kartoituksen tuloksena tunnistettiin Helsingin seudun meriteollisuuden vahvuudet: digitalisaatio, ympäristöystävällisyys ja turvallisuus. Näiden tulosten pohjalta selvitettiin, millaiset toimijat voisivat hyötyä sijoittumisesta Helsingin seudulla ja toisaalta minkälaista osaamista Helsingin seudulta vielä puuttuu.

Selvitys perustui kahteenkymmeneen asiantuntijahaastatteluun. Ääneen pääsivät etenkin meri- ja ICT-alan yritykset. Helsingin vahvuutena näyttäytyy se, että useat ICT-alan suuryritykset kehittävät ratkaisuja myös meriteollisuudelle. Alueen heikkoutena nousee esiin mm. varustamoitoiminnan vähyys Suomessa. Suomen telakkateollisuus rakentaa maailman arvokkaimpia laivoja, mutta kokonaisvolyymit ovat pieniä. Helsingin klusterin yksi haaste on paikallisen kysynnän vähäisyys.

Kuva: Jäätynyt laiva, Hugo Simberg, 1901
Kansallisgalleria, CC0-lisenssi