Osaajapulalla on jo nyt merkittäviä vaikutuksia suomalaisten yritysten kilpailukyvylle. Tilanteen odotetaan tulevaisuudessa vain pahenevan. Oxford Research selvitti keinoja, joilla Suomi voi paremmin erottua kiihtyvässä kansainvälisessä kilpailussa huippuosaajista ja miten osaajien lupakäytäntöjä voisi sujuvoittaa.

Oxford Research vastasi osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutetusta Talent Attraction and Work-related Residence Permit Process Models in Comparison Countries- hankkeesta. Yhdessä tanskalaisen konsulttiyhtiö Syntaks Danmarkin kanssa toteutettu selvitys keskittyi keinoihin, joilla Suomen houkuttelevuutta ulkomaalaisten osaajien silmissä voidaan parantaa. Selvityksessä tarkasteltiin keinoja, joiden avulla Suomi voisi paremmin erottua kiihtyvässä kansainvälisessä kilpailussa ja nopeuttaa työperäistä oleskelulupaprosessia.

Esimerkit maailmalta osoittavat, että Suomen kaltaiset pienet maat voisivat mm. hyötyä strategiasta, jossa kohderyhmät on rajattu tarkkaan. Tällä tavoin heitä pystytään houkuttelemaan tarkasti heille suunnattujen toimien avulla. Työperustaisten oleskelulupaprosessien vertailu Suomen ja kilpailijamaiden välillä osoittaa, että prosessia voitaisiin kehittää esimerkiksi kasvattamalla työnantajien roolia oleskeluluvan haussa.

Selvityksen loppuraportti on luettavissa englanniksi valtioneuvoston selvitys-ja tutkimustoiminnan Tietokäyttöön.fi sivustolla.

Kuva: JoelValve on Unsplash