“Finland’s Giant Data Center Opportunity” -raportin mukaan ulkomaiset palvelinkeskusinvestoinnit voivat tuoda Suomeen jopa 50 000 henkilötyövuotta ja 11 miljardin euron taloudelliset kokonaisvaikutukset kymmenen vuoden kuluessa. Raportti luovutettiin maanantaina 2.2.2015 pääministeri Alexander Stubbille ja Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakalle.

Suomi voi kehittyä Euroopan digitaalisen infrastruktuurin solmukohdaksi ja saavuttaa näin merkittävää talouskasvua, kertoo Oxford Research -tutkimusyhtiön raportti. Sen mukaan Suomen orastava palvelinkeskusklusteri voi synnyttää arviolta jopa 50 000 henkilötyövuoden edestä työpaikkoja ja 11 miljardin euron taloudellisen kokonaisvaikutuksen kymmenen vuoden sisällä.

Pilvipalvelujen suosion ja dataliikenteen räjähdysmäisen kasvun myötä palvelinkeskuksiin investoidaan globaalisti jopa 110 miljardia euroa vuosittain. Hyvän sijaintinsa ja markkinoidensa vuoksi Eurooppaan tullaan rakentamaan Boston Consulting Groupin arvion mukaan 60 uutta suurta palvelinkeskusta vuoteen 2020 mennessä.

Suomi voi saada näistä investoinneista hyvän osan. Suomen vahvuuksia palvelinkeskusten houkuttelussa ovat huippuluokan energiainfrastruktuuri, kehityskelpoiset maa-alueet, hyvät verkkoyhteydet, viileä ilmasto ja turvallinen ympäristö. Lisäksi palvelinkeskuksille myönteinen säädösympäristö on Suomelle kilpailuetu.

Suomeen ollaan jo rakentamassa esimerkiksi Googlen, Microsoftin ja Yandexin suuria palvelinkeskuksia. Uusia palvelinkeskusinvestointeja suunnitellaan muun muassa DC-ROI-Helsingin toimesta. Pelkästään Googlen, Microsoftin ja Yandexin käynnissä olevien hankkeiden yhteenlaskettu arvo on 1,3 miljardia euroa. Näistä Googlen 800 miljoonan euron palvelinkeskusinvestointi on suurin Suomeen kohdistunut uutta toimintaa luova ulkomainen investointi (nk. greenfield investment).

Palvelinkeskukset sijoittuvat usein rakennemuutosalueille ─ Suomessa esimerkiksi entisille paperiteollisuuspaikkakunnille ─ missä niiden työllistävä vaikutus on merkittävä. Esimerkiksi Googlen Haminan palvelinkeskuksen rakentaminen on jatkunut vuodesta 2009 ja rakennustyömaa työllistää parhaimmillaan 1800 työntekijää. Lisäksi palvelinkeskuksen operoinnista ja ylläpidosta vastaa tällä hetkellä 230 työntekijää. Googlen palvelinkeskusinvestoinnista syntyy vuosittain kymmenien miljoonien eurojen palkkasumma ja lisäksi työllistäviä vaikutuksia koko palvelinkeskuksen arvoketjuun.

Raportti nostaa keskusteluun palvelinkeskusten tuoman mahdollisuuden Suomen taloudelle. Mahdollisuudesta kumpuavien hyötyjen kotiuttamiseksi Oxford Research suosittelee raportissaan kansallisten vahvuuksien tehokkaampaa hyödyntämistä, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän valjastamista palvelinkeskuksia tukevan ekosysteemin rakentamiseksi sekä kansallisen ja EU-tason lainsäädännön muutosten riskien arvioimista investointien näkökulmasta.

Raportin voi ladata tästä linkistä tai klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

 

Photo by Massimo Botturi on Unsplash