Kansanedustajat kokevat vaikutusmahdollisuutensa yhtäläisiksi sukupuolesta riippumatta, mutta vaikutusvallan koetaan silti kasautuvan miehille. Oxford Researchin toteuttama tutkimus osoittaa, että eduskuntatyössä on useita tasa-arvoon liittyviä solmukohtia.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että eduskunnan tasa-arvotilanne koetaan yleisesti ottaen hyväksi. Kansanedustajat kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa hyviksi sukupuolesta riippumatta. Haastatteluissa ei raportoitu toistuvasta tai tarkoituksenmukaisesta sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä.

Kansanedustajien näkemyserot eduskunnan tasa-arvotilanteesta ovat kuitenkin merkittäviä. Verkostoituminen ja yhteistyö eduskunnassa on usein sukupuolittunutta sillä mieskansanedustakat verkostoituvat useammin muiden miesedustajien kanssa. Edustajat myös kokevat mieskansanedustajat vaikutusvaltaisemmiksi ja miehet ovatkin yliedustettuina sekä puheenjohtajien paikoilla että tavoitelluissa valiokunnissa. Tämä näkyy myös siinä, että naiset eivät pääse kerryttämään senioriteettia, joka on keskeinen tekijä eduskunnan toiminnassa. Useat edustajat myös ilmoittivat kokeneensa seksuaalista häirintää ja seksistisiä viestejä eduskunnassa. Suurin osa kansaedustajista kertoi myös saaneensa suoria uhkauksia sosiaalisen median kautta, sukupuolesta riippumatta. Naiskansanedustajien saamat uhkaukset olivat useammin seksuaalissävytteisiä.

Oxford Research tekemä tutkimus käsitteli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista eduskuntatyössä. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kirjallista kyselyä, johon vastasi 149 kansanedustajaa. Kyselyn tulosten pohjalta haastateltiin 34 kansanedustajaa. Tutkimuksen tilasi Eduskunnan kanslia.

Tutkimus on ladattavissa kokonaisuudessaan eduskunnan sivuilta.

Kuva: Joakim Honkasalo on Unsplash