Työn organisointi muuttuu niin, että jako työnantajiin ja palkansaajiin käy yhä epäselvemmäksi. Yrittäjäriskiä ja toimeentulon riskejä pitäisi tulevaisuudessa hallinnoida nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Tähän asti riskejä on hallinnoitu siiloutuneesti valtionhallinnon eri sektoreilla.

Tämä käy ilmi osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutetussa Sosiaaliturva työn murroksessa – palkkatyö, yrittäjyys ja toimeentulon riskit -raportissa. Oxford Research toteutti hankkeessa kansainvälisen vertailun Ruotissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Hankkeen vetäjänä toimi Svenska social- och kommunalhögksolan ja mukana oli myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tutkimus käsitteli palkkatyön, yrittäjyyden ja sosiaaliturvan yhdistämistä. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä jakaa ihmiset joko palkansaajiin tai yrittäjiin, minkä vuoksi oikeus sosiaaliturvaan ei ole aina selkeä. Esimerkiksi yrittäjien ja palkansaajien sosiaaliturvaa hallinnoidaan erikseen eikä yrittäjätuloja ja palkkatuloja voi yhdistää sosiaaliturvaa haettaessa.

Kansainvälisesti näitä on pyritty yhdistämään esimerkiksi Tanskassa, jossa ansiosidonnaista työttömyysturvaa arvioitaessa on siirrytty tulopohjaiseen järjestelmään. Uudessa järjestelmässä ei enää erotella yrittäjätuloja ja palkkatuloja, vaan kaikki tulot huomioidaan niiden lähteestä riippumatta. Ruotsissa on perustettu työryhmä tarkastelemaan samoja mahdollisuuksia. Isoss-Britanniassa puolestaan rohkaistaan työttömiä yritystoimintaan tarjoamalla työttömyysturvaa vastaavaa toimeentuloa ensimmäisten kuukausien ajaksi ja lainoja sekä palveluita yrityksen perustamisen tueksi.

Raportissa tehdään myös useita suosituksia toimeentulon riskien hallitsemiseksi. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan roolin vahvistaminen, palveluiden parantaminen ja parempi kohdistaminen ja byrokratialoukkujen purkaminen pienentäisivät toimeentulon riskejä. Pitkän tähtäimen isoiksi tavoitteiksi raportissa hahmotellaan kaksi reformipolkua, joissa joko voidaan purkaa perusturvan syyperusteisuutta siirtymällä perustulon suuntaan tai laajentaa itsensätyöllistäjien ja erityisesti kombityöntekijöiden mahdollisuutta sosiaaliturvaan siirtymällä tuloperustaiseen arviointiin.

Raportti on ladattavissa kokonaisuudessaan valtioneuvostonselvitys- ja tutkimustoiminnan tietokayttoon.fi-sivuilta.

Kuva: Austin Distel on Unsplash