Pienillä ja vasta toimintansa aloittaneilla yrityksillä ei usein ole riittävästi tietoa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Valtakunnalisessa työpaikoille suunnatussa kyselyssä selvisi, että digitaalisia palveluita käytetään laajasti, mutta oikean palvelun löytäminen on välillä haastavaa.

Oxford Research teki eri kokoisille työpaikoille suunnatun kyselyn työterveyden ja työturvallisuuden käytäntöjen tuntemuksesta ja niihin liittyvien digitaalisten palveluiden käyttämisestä osana Kuntoutussäätiön vetämää Tavoitteet tuloksiksi -tutkimushanketta. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys liittyy ministeriön laatimien työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten toimeenpanoon.

Selvityksessä kartoitettiin kanavia, joiden kautta työterveys- ja työturvallisuustietoa saadaan. Työpaikan koon ja toimialan lisäksi henkilön asema työpaikalla vaikuttaa siihen, minkä kanavan kautta tietoa saadaan. Tietoa hankitaan myös verkkopalvelujen avulla.

Kyselyn perusteella työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä digitaalisia palveluita käytetään paljon. 89,4 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttäneensä jotain digitaalista palvelua viimeisen vuoden aikana. Johtavassa asemassa työskentelevistä vain 5,4 prosenttia ei ollut käyttänyt mitään digitaalista palvelua.

Selvityksen tulosten perusteella digitaalisten palvelukanavien tunnettuutta ja linkityksiä eri sivustojen voisi kuitenkin lisätä. Tekoälyn ja koneoppimisen käyttö helpottaisi hajautetun tiedon löytymisessä. Työturvallisuuden arviointia ylipäänsä toivottiin kehitettävän sähköiseksi, reaaliaikaiseksi ja älykkääksi. Esimerkiksi tekoälyn avulla voisi tunnistaa mahdollisia turvallisuusriskejä.

Koko raportti ladattavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta tai klikkaamalla alla olevaa kuvaa:

Kuva: Piqsels, licenced under CC0