Oxford Research on saanut toimeksiannoksi Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosastolta (DG TAXUD) toteuttaa tutkimus tullivalvontalaitteiden hankintakäytännöistä EU:ssa. Tutkimus edistää hiljattain käynnistetyn tullilaitteita koskevan yhteistyöohjelman työtä.

Yhteistyöohjelmalle on budjetoitu miljardi euroa ja sen tarkoituksena on tukea EU:n jäsenvaltioita uusimpien laitteiden hankinnassa, siten varmistaen, että turvallisuustaso unionin ulkorajoilla on yhteneväinen. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa onnistuneita hankintakäytäntöjä ja tutkia yhteishankintojen mahdollisuuksia.

EU:ssa yhteishankintoja tehdään jo muun muassa lääkkeiden ja puolustustarvikkeiden osalta, mikä tarjoaa mahdollisuuden yhdenmukaistaa lähestymistapoja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja samalla lisätä verorahoille saatavaa vastinetta.

– Vaikka tulliliitto on ollut olemassa vuodesta 1968, yksittäisten maiden viranomaiset hankkivat valvontalaitteita edelleen täysin erillään. Tämä on epäilemättä tarpeen monissa tilanteissa, mutta tutkimuksen avulla voidaan selvittää, milloin yhteishankinnat olisivat tarkoituksenmukaisia, ja antaa suosituksia niiden toteuttamiseksi, sanoo tutkimusta johtava Oxford Researchin analyytikko Bradford Rohmer.

Toimeksianto alkoi tammikuussa ja päättyy lokakuussa 2023. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Wavestonen, Intellera Consultingin, Ipsosin ja Economisti Associatin kanssa.