Visit Arctic Europe -hankkeen arvioinnissa tarkasteltiin miten hanke on saavuttanut keskeiset tavoitteensa matkailijamäärien kasvattamisessa, kansainvälisen matkailualan yhteistyön lisäämisessä, arktisen alueen saavutettavuuden parantamisessa ja pohjoiskalotin sisäisen liikenteen kehittämisessä.

Arvioinnin toteuttamisessa hyödynnettiin tilastotietoja, henkilökohtaisia haastatteluja, hankkeeseen osallistuneille yrityksille suunnattua kyselyä ja muita käytettävissä olevia aineistoja. VAE-arviointi toteutettiin yhteistyössä Oxford Researchin Ruotsin ja Norjan toimistojen kanssa. Tämä paransi kohdealueen tuntemusta sekä antoi mahdollisuuden kyselyiden ja haastatteluiden toteuttamisen suomeksi, ruotsiksi ja norjaksi.

Arviointiraportti julkaistiin englanninkielisenä.