Immigrants paths to employment in Sweden -raportti käsittelee kolmea toimenpidettä, joilla on pyritty parantamaan maahanmuuttajille tarjottavia koulutus- ja työllistymispalveluita. Aineisto kerättiin osana Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hanketta ja se julkaistaan erillisenä osaraporttina. Tässä esiteltäviä esimerkkejä käsitellään myös itse hankkeen loppuraportissa, joka julkaistaan osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa.

Ruotsista kerätyn aineiston rooli hankkeessa oli tuottaa aineistoa tutkimuskysymyksiin, jotka käsittelivät

  1. Koulutus- ja työllistymispolkujen pullonkauloja;
  2. Eri toimijoiden välisen yhteistyön järjestämistä;
  3. Kotoutumiskoulutuksen ja muiden työhallinnon palveluiden yhteensovittamista, sekä
  4. Palvelupolkujen kehittämis- ja systematisointitarpeita.

Käsiteltäviä ohjelmia ovat Etableringsprogrammet, joka raportissa on käännetty termillä asettautumisohjelma, Snabbspår eli pikareitti sekä vireillä oleva uudistus Etableringsjobb, jossa valtio tukisi suoraan henkilölle maksettavalla palkkatuella näiden työllistämistä. Toimenpiteissä yhteistyössä toimivat esimerkiksi Ruotsin työvoimapalvelut, sosiaaliturvalaitos, kunnat, työmarkkinaosapuolet ja työnantajat. Toimenpiteet ovat olleet osin onnistuneita, mutta kehitettävää on löydetty edelleen esimerkiksi tiedonkulun vahvistamisen ja kielikoulutuksen järjestämisen kysymyksissä.

Raportti on ladattavissa myös suomenkielisenä käännöksenä valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan verkkosivuilta.

Kaikki julkaisut →