Tämä tutkimus tarkastelee kunnallisten hankintojen kohdentumista Kotkan-Haminan seutu-kunnassa. Tarkastelun kohteena ovat Kotkan ja Haminan kaupunkien lisäksi Miehikkälän, Virolahden ja Pyhtään kunnat. Kuntien hankintoja tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, mutta aineistokeruu on tehty kaikissa kunnissa niin, että myös yksittäisten kuntien hankintoja tarkastellaan tarpeen tullen myös erikseen.

Aineiston analyysissa pohditaan tavoitteenasettelua seuraaville vuosille sekä tarkastellaan niitä tuote- ja palveluryhmiä, joiden osalta paikallisuus-asteen nostaminen olisi mahdollista, ja joissa paikallisuusasteen nostamisesta olisi eniten hyötyä.

Kaikki julkaisut →