Perheystävällisyys on työpaikalle kilpailuetu. Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät työpaikkaan luoden pohjaa organisaation pitkäaikaiselle menestymiselle. Myös vaihtuvuus ja sairauspoissaolot vähenevät ja työteho paranee joustavuuden ansiosta. Perheystävällisellä työpaikalla työntekijät voivat hyvin ja ovat ylpeitä työpaikastaan.

Nämä hyödyt nousivat esiin, kun Oxford Research selvitti perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilla työpaikoilla. Selvityksen tuloksista on julkaistu raportti osana Väestöliiton Perheystävällisesti töissä -kampanjaa.

Perheystävällisyyden lisääntymisellä työpaikoilla on myös laajempia positiivisia vaikutuksia. Hyvä tasapaino työn ja muun elämän välillä näkyy hyvinvointina perheissä. Perheystävällisyys on myös tasa-arvokysymys ja yksi keino kestävyysvajeen selättämisessä: joustavuus perheen ja työelämän yhteensovittamisessa antaa pienten lasten vanhemmille ja erityisesti naisille paremmat mahdollisuudet osallistua työelämään.

Tanska on tunnettu hyvistä sijoituksistaan erilaisissa onnellisuutta sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista mittaavissa tutkimuksissa. Tanskalaisilla vanhemmilla onkin Euroopan ja maailman mittakaavassa poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet sovittaa perhe ja työura yhteen. Raportissa selvitettiin käytäntöjä 10 tanskalaisella vertailuissa erityisesti työn ja muun elämän yhteensovittamisessa menestyneellä työpaikalla. Mitä suomalaiset työpaikat voisivat oppia tanskalaisilta työpaikoilta perheystävällisyydestä?

Raportissa listataan konkreettisia käytäntöjä, joilla työpaikat ovat helpottaneet perheen ja työelämän yhteensovittamista. Lisäksi sitä varten tehtiin valikoiduilla työpaikoilla haastatteluja, joissa selvitettiin tarkemmin perheystävällisten käytäntöjen kehittymistä, käyttöönottoa ja hyötyjä. Tanskalaisten kokemusten pohjalta tunnistettiin keinoja, joiden avulla perheystävällisyyttä voidaan lisätä työpaikoilla.

Perheen ja työelämän yhteensovittamisen helpottaminen ei ole pelkästään perheellisten etu. Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon työntekijöiden yksilölliset tarpeet ja joustavat käytännöt hyödyttävät kaikkia. Perheystävällinen työpaikka pärjää kilpailuissa ja menestyy myös tulevaisuudessa.

Kaikki julkaisut →