Visit Arctic Europe -hankkeen (VAE-hanke) tavoitteena on Pohjois-Skandinavian alueen kehittäminen yhtenäiseksi laadukkaaksi matkailualueeksi, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tunnettu arktinen matkailukohde. Visit Arctic Europe on Interreg Nord ohjelman hanke toimintalinjalta 2 ja hankkeen pääpartnerit ovat Lapin matkailun edistämiskeskus Finnish Lapland Tourist Board ry, Swedish Lapland Visitors Board sekä Northern Norway Tourist Board.

Oxford Research arvioi VAE-hankeen. Tavoitteena oli selvittää hankeen tuloksia ja vaikutuksia. Arvioinnissa käytimme useita eri tiedonkeruumenetelmiä. Kävimme läpi projektissa tuotetun dokumentaation. Nettikyselyllä selvitettiin hankkeessa mukana olevien yritysten ja muiden siinä vaikuttaneiden tahojen näkemyksiä. Lisäksi haastattelimme hankkeessa mukana olleita henkilöitä ja merkittävimpien sidosryhmien edustajia. Haastatteluita tehtiin yhteensä 10 kappaletta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

VAE-hankkeen tavoitteena on, että alueen matkailuvolyymi nousee ja PK-yritysten kannattavuus ja liikevaihto kasvaa sekä kansainvälinen osaaminen vahvistuu entisestään. Tavoitteena on myös, että Visit Arctic Europen toiminta-alue on helposti saavutettavissa ja alueella liikkuminen on matkailijalle vaivatonta.

Hanke on edistänyt pääasiassa onnistuneesti näitä tavoitteita. Arktisella alueella käy enemmän vierailijoita ja matkailuyritysten rajat ylittävä yhteistyö on lisääntynyt. Alueen sisäinen saavutettavuus ei ole juurikaan parantunut, mutta yleisesti VAE-hanketta voi pistää onnistuneena.

 

 

 

Kaikki julkaisut →