Avoimmuus edistää niin tiedon kuin päätöksenteonkin vaikuttavuutta.

Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on avain vaikuttavampiin lopputuloksiin. Me tunnistamme tiedolla johtamisen mahdollisuudet sekä tiedon avaamiseen liittyvät edellytykset ja esteet. Lisäksi kartoitamme ja kehitämme avoimen tieteen ja tutkimuksen käytäntöjä.

Avoimen päätösten valmistelun avulla lisätään asiasta kiinnostuneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja saadaan aikaan parempia päätöksiä. Kehitämme organisaatioiden avointa päätöksentekoa, joka korostaa läpinäkyvyyttä ja erilaisten intressien huomioon ottamista.

Ota yhteyttä