Tutkittua tietoa työelämän kehittämisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Työelämään ja hyvinvointiin liittyviin palveluihimme kuuluu koulutus- ja osaamistarpeisiin liittyviä selvityksiä, sekä työllistymistä ja työhyvinvointia tukevaa tutkimusta. Lisäksi teemme laajemmin yhteiskuntaa koskevia kysymyksiä käsitteleviä tutkimuksia ja selvityksiä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi poliittisen päätöksenteon tukena tai strategioiden suunnittelussa.

Asiakkaamme toimivat kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Tehtävämme voivat liittyä esimerkiksi koulutukseen, taloudelliseen kehitykseen, työmarkkinoihin, maahanmuuttoon sekä tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin. Taloudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevissa selvityksissä toimimme yhteistyössä kansainvälisten asiantuntijaverkostojemme kanssa.

Ota yhteyttä