Arviointien avulla parannetaan hankkeiden, ohjelmien ja politiikkapäätösten laatua.

Suunnittelemme ja toteutamme arviointeja, joita käytetään hankkeiden ja ohjelmien laadun parantamiseen. Niiden avulla toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta voidaan arvioida ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti. Panostamme erityisesti arviointien hyödynnettävyyteen päätöksenteossa.

Taloudellisten vaikutusten arvioinnit tarkastelevat päätösten ja lainsäädännön vaikutuksia etenkin aluetalouden näkökulmasta. Analysoimme mm. yritysten sijoittumisen ja investointien kohdentumisen vaikutuksia ottaen huomioon niiden palkka- ja verovaikutukset sekä muut suoraan ja välillisesti aluetalouteen vaikuttavat asiat.