Toimimme alueiden tukena toimialakeskittymien kehittämisessä

Tuemme työllämme osaamiskeskittymien kehittymistä sekä uusien investointien ja liiketoiminnan sijoittumista tavoitelluille kohdealueille. Siihen liittyen keräämme tietoa, teemme tutkimuksia ja muodostamme kontaktiverkostoja, joita asiakkaamme voivat hyödyntää omassa kehittämistyössään. Osallistumme myös strategiseen toimenpanoon järjestämällä tapahtumia ja työpajoja, joiden tavoitteena on muodostaa sektorikohtaisia klustereita.

Tuotamme tietoa aluekehittämisen tueksi taloudellisen kehityksen, raja-alueyhteistyön ja maaseudun kehittämisen näkökulmista. Keskeisiä asiakkaitamme ovat ministeriöt, aluehallinto, kunnat ja kaupungit sekä eri organisaatioiden hallinnoimat EU-osarahoitteiset hankkeet.