UUTISET

Etsi

Päästöjen vähentämiseen tähtäävillä politiikkatoimenpiteillä on laaja-alaisia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja työllisyyteen ja nämä vaikutukset kohdistuvat eri sukupuoliin eri tavalla. Suomen tulevaan ilmasto- ja energiastrategiaan ehdotetut toimenpiteet lisäävät työllisyyttä miesvaltaisilla aloilla. Naisvaltaiset palvelualat sen sijaan kärsivät. Strategiaan ehdotetut toimenpiteet myös korostavat hyvätuloisten miesten osallisuutta ilmastotoimissa.