UUTISET

Etsi

Perheille on taloudellisesti kannattavinta jakaa vanhempainvapaat tasaisesti molempien vanhempien välille silloin, kun puolisoiden tuloerot ovat kohtalaisen pienet. Tämä johtuu siitä, että verotuksen progressio tasaa nettotuloja tehokkaasti.