UUTISET

Etsi

Sukupuolivaikutusten huomiointi lisää ilmastopolitiikan vaikuttavuutta

Päästöjen vähentämiseen tähtäävillä politiikkatoimenpiteillä on laaja-alaisia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja työllisyyteen ja nämä vaikutukset kohdistuvat eri sukupuoliin eri tavalla. Suomen tulevaan ilmasto- ja energiastrategiaan ehdotetut toimenpiteet lisäävät työllisyyttä miesvaltaisilla aloilla. Naisvaltaiset palvelualat sen sijaan kärsivät. Strategiaan ehdotetut toimenpiteet myös korostavat hyvätuloisten miesten osallisuutta ilmastotoimissa.

Vanhempainvapaat ja perheiden talous

Perheille on taloudellisesti kannattavinta jakaa vanhempainvapaat tasaisesti molempien vanhempien välille silloin, kun puolisoiden tuloerot ovat kohtalaisen pienet. Tämä johtuu siitä, että verotuksen progressio tasaa nettotuloja tehokkaasti.

Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen eduskuntatyössä

Oxford Researchin toteuttama sukupuolten tasa-arvon toteutumista eduskuntatyössä käsitellyt tutkimus on julkaistu. Tutkimuksessa tehtiin kansanedustajille suunnattu kysely, johon vastasi 149 edustajaa, sekä 34 haastattelua.

NÄYTÄ LISÄÄ