UUTISET

Etsi

Sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen on yksi tulevan hallituskauden isoimmista kysymyksistä. Järjestelmää haastaa erityisesti työelämän murros. Teknologian ja yhteiskunnan kehittymisen myötä perinteiset työn teon tavat– kokoaikainen palkkatyö tai yrittäjyys – saavat rinnalleen yhä enemmän erilaisia epätyypillisiä vaihtoehtoja.

Sosiaaliturva ja muuttuva työelämä

Oxford Research selvittää työelämän murroksen vaikutuksia ja sen aiheuttamia muutostarpeita sosiaaliturvaan kahdessa osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa tehtävässä hankkeessa.